Zij die weten, haasten niet

Zij die weten, haasten niet
Annette Looyestijn

Zoals de bloesem in de lente de voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en verlangens van mensen voorbodes van wat zij later in de praktijk realiseren.

De visie, dat je je eigen werkelijkheid creëert, is al heel oud en in de loop der eeuwen op vele manieren verkondigd. Heel mooi vind ik de manier waarop Marinus Knoope het beschrijft in het boek ‘Creatiespiraal’.

De onderliggende filosofie is: alles is in het Universum aanwezig, het bestaat alleen nog niet in jouw subjectieve werkelijkheid. Het kan ontstaan door je aandacht erop te richten en de overtuigingen die in de weg staan los te laten.

We komen dit idee in ondernemerskringen ook wel tegen onder het gezegde:
Je moet “het gat” in de markt zien.

Zij die “het gat” in de markt zien kunnen dat voor zichzelf vaak heel goed verbeelden en visualiseren zowel rationeel als emotioneel. Zij geloven er rotsvast in en hebben het geloof dat ze het gaan realiseren.
Zij praten erover om in hun verbinding met de omgeving te ontdekken wat nog verdere invulling vraagt. Dit versterkt hun in hun commitment en stuurt de prioritering van hun activiteiten.
Tegenslagen worden in dit licht gezien als, nog niet ontdekte aspecten van hun idee.
Zoals de gebroeders Wright alle keren dat het nog niet lukte om hun droom te kunnen vliegen waar te maken zagen als, nog op te lossen puzzel.

We kennen deze verhalen wel in onze cultuur. Waar we minder goed in zijn is het omgaan met complimenten, dankbaar en trots te zijn op de behaalde resultaten en daarvan te kunnen genieten. Vaak hollen we van het ene resultaat naar het andere.

Gras gaat niet harder groeien door eraan te trekken. En door uit ongeduld een plantje uit de grond te trekken om te kijken of het al wortels heeft, leidt niet tot het gewenste resultaat.

Voor hen die écht geloven in groei is het advies:
Zij die weten, haasten niet