Vernieuwd: Insights Discovery online teamtraining

Vernieuwd: Insights Discovery online teamtraining
Annette Looyestijn

Zelfinzicht zichtbaar met Insights Discovery

In elk team kan de samenwerking beter en effectiever. Er is begrip en betrokkenheid nodig om effectiever te worden en gezamenlijk veranderingen aan te kunnen. (H)erkenning van jouw bijdrage aan het team is hiervoor essentieel. Dit is een proces dat voortdurend om onderhoud vraagt

In dit online traject van vier maanden krijgen teamleden goed inzicht in zichzelf (hoe zit ik in elkaar, hoe neem ik beslissingen en communiceer ik graag) én in elkaar.  We gaan aan de slag met het persoonlijk Insights Discovery profiel.

Insights Discovery – online meetings

Het traject is opgedeeld in verschillende online meetings (van 30 minuten of 2 uur). Tussendoor ontvangen deelnemers actiemails om dat wat er geleerd wordt in de praktijk te oefenen en zijn het helpende reminders voor een betere samenwerking.

Insights Discovery training online

Voorbeeld van een online Insights Discovery trainingstraject

Ook kleur bekennen met je team?

Neem direct contact op met Susan, susan@kairos-consultancy.com